Lešení Layher LayPlan

LayPlan - program pro návrh lešení

LAYPLAN je softwarový program pro navrhování lešení používáním lešeňových systémů Layher Allround a Layher Blitz.

Oba LAYPLAN moduly mohou být nyní používány pro efektivní navrhování jednotlivých řešení. Jednou vložíte rozměry a vyberete požadovanou variantu montáže, LAYPLAN vám dodá návrhy lešení plus nákresy a seznamy materiálu.

Kromě toho, může být vloženo přemostění pomocí fošen a diagonál nebo pomocí systému příhradových nosníků. Dále jsou určena pole pro diagonály a lešeňové úrovně se zábradlími. Pole mohou být kdykoliv přidána, odstraněna nebo může být pozměněna jejich délka. Podlahy jsou vkládány do libovolných polí a úrovní, stejně jako dále konzoly či konzolové nosníky s fošnami a další diagonály. Dodatečná zábradlí a přístupy zakončují návrh lešení.

Tisk - možnosti

Po dokončení zadání vstupních údajů, je k dispozici přehledný výkres, souhrnný množstevní seznam, řezy v osách x a y, a pro prostorové lešení je k dispozici také řez v ose z. Úrovně mohou být volně vybrány. Začleněny jsou rovněž exportní a poštovní funkce.

Správce materiálu

Seznamy materiálu mohou být zpracovány individuálně a jsou použitelné nezávisle na LAYPLANu.To umožňuje, že mohou být dokonce přidány a odebrány seznamy materiálu odlišných projektů. Je zde možná správa materiálu a určování chybějících zásob.

Kompletní lešení v pouze třech krocích

Navrhujte lešení rychle a efektivně s jasně vyloženým a snadno použitelným LAYPLAN softwarem.

Vytištěný výkres vám opatřuje legální zabezpečení požadované orgány inspektorátu bezpečnosti práce a napomáhá vám s vaší logistikou.

Navrhováním je ušetřen čas a zároveň se dostává na stavbu správná sestava lešení.

Rozšířený software pro systém Allround

Se současnou verzí je navrhování kruhového a prostorového lešení, volně stojících věží a fasádního lešení založeného na systému Layher Allround rychle hotové.

Prostorové lešení a věže

Různé typy řezů prostorovým lešením mohou být postupně tvořeny a ilustrovány ve formě nákresu. Přidružené a automaticky vytvořené seznamy materiálu mohou být zpracovány samostatně.

Kruhové lešení

Je možné narhování vnějšího a vnitřního lešení. Mohou být použity všechny varianty montáže ve shodě s Návody Layher pro montáž a používání. Pro další zpracování mohou být podlaží vyměněna, vymazána a přidána. Podélná diagonála a příčné diagonály mohou být zrovna tak jednoduše přidány jako je možná instalace zábradlí, žebříků a schodišťových výstupů. Také délka pole může být pozměněna, a dokonce může být zvláštní pole pro nakládku postaveno před prostorovým lešením Allround.

Layher LAYPLAN - výhody

Rychlé a levné navrhování kruhového a fasádního lešení používáním Layher Blitz® , a rovněž navrhování prostorového lešení a volně stojících věží ze systému Layher Allround

Jednoduchý k instalaci a k používání

V případě zájmu o 30 denní zkušební verzi prosím kontakujte naše odborné poradce.

Systém pro lešení Blitz

LAYPLAN Blitz Systém dělá jednoduše návrhy lešení, zjišťuje jaký je potřeba materiál pro jejich stavbu a poskytuje vytištěné plány pro větší bezpečnost na staveništi. V souladu s platnými předpisy musí být poskytnut plán pro montáž, přestavbu a demontáž lešení v závislosti na komplexnosti.

S LAYPLANem můžete navrhovat rychle a levně na základech systému Blitz lešení až 20 jednotlivých fasád s maximální délkou strany 250 m a až do výšky podlahy 50 m. Tato data mohou být pro další zpracování vytisknuta nebo exportována do různých souborových formátů. S rozsáhlým potenciálem LAYPLANu jste vždy na bezpečné straně- a to ve všech ohledech.

Odborní poradci

Lešenářské firmy

Milan Veverka
milan.veverka@lavel.cz
602 426 551

Praha

Josef Kratochvíl
josef.kratochvil@lavel.cz
602 309 326

Severní část Čech
Vysočina
Jižní část Moravy

Jiří Rys
jiri.rys@lavel.cz
602 309 362

Jižní a západní část Čech

Pavel Písecký
pavel.pisecky@lavel.cz
724 174 939

Východní část Čech
Severní část Moravy

Ing. Milan Veverka
milan.veverka@lavel.cz
602 309 327