Layher Blitz - postup montáže

Stavěcí rámy byly nasunuty na nánožky.

Lešeňové podlahy budou vloženy do U profilů stavěcích rámů.

Zábradlí ztužuje lešení.

Diagonální ztužení ztužuje lešení.

Odborní poradci

Lešenářské firmy

Milan Veverka
milan.veverka@lavel.cz
602 426 551

Praha

Josef Kratochvíl
josef.kratochvil@lavel.cz
602 309 326

Severní část Čech
Vysočina
Jižní část Moravy

Jiří Rys
jiri.rys@lavel.cz
602 309 362

Jižní a západní část Čech

Pavel Písecký
pavel.pisecky@lavel.cz
724 174 939

Východní část Čech
Severní část Moravy

Ing. Milan Veverka
milan.veverka@lavel.cz
602 309 327